Nykøbing Sjælland Lystbådehavn, KLAPTILLADELSE

28-08-2017

Miljøstyrelsen har givet Odsherred Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe 25.000 m³ oprensningsmateriale fra Nykøbing Sjælland Lystbådehavn på klappladsen (K_005_02) Nord for Hundested
Klagefristen udløber 25. september 2017

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.