Notifikation fra Storbritannien om etablering af havvindmølleparken Norfolk Boreas Offshore Wind Farm

10-08-2017

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænser modtaget notifikation fra Storbritannien om etablering af havvindmølleparken Norfolk Boreas ud for Storbritanniens kyst. 

 

Kort om projektet :

Vindmølleparken, der etableres af Vattenfall, skal placeres ca. 72 km nord øst for Great Yarmouth i Nordsøen. Parken vil bestå af optil 257 20 MV møller, 6 offshore platforme, 1 offshore fartøj med fast platform og 6 offshore kabler. Landforbindelsen forventes etableret mellem Bacton og Eccles i Norfolk Country. Der skal etableres en undergrunds transformerstation nær den eksisterende Necton. Den nye transformerstation planlægges også at rumme strømmen fra havvindmølleparken Norfolk Vanguard, der ligeledes er ved at blive planlagt.

Du kan se mere om projektet på bygherre  hjemmeside: http://norfolkboreas.vattenfall.co.uk/

Storbritanniens notifikationsbrev er vedhæftet nedenfor, ligesom der kan findes yderligere oplysninger om projektet på myndighedens hjemmeside: https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/eastern/norfolk-boreas/?ipcsection=advice

Hvis du ønsker at deltage i den kommende procedure for vurderingen af virkning på miljøet (VVM-proceduren), og eller hvis projektet eller materialet giver anledning til

bemærkninger, skal du sende dine ønsker/bemærkninger til med angivelse af journalnummer: SVANA-137-00056 senest den 5. september 2017.

 

Dokumenter

Notifikationsbrev