Offentlig høring af 2 tyske planer for energi-infrastruktur i Nordsøen og Østersøen efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

23-08-2017

Den tyske myndighed Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer af udviklingsplaner for den tyske EEZ i Nordsøen og Østersøen med tilhørende miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø for Spatial Offshore Grid plan for the German Exclusive Economic Zone of the North and Baltic Sea 2016/2017.

Høringsmaterialet består af følgebrev, udviklingsplaner og samt udkast til miljøvurderinger ses her:

Følgebrev

Plan for Østersø

Miljøvurdering for Østersø

Plan for Nordsø

Miljøvurdering for Nordsø

 

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der i forbindelse med den offentlige høring holdes offentligt møde:

Mandag den 11.09.2017 kl 10.00

Federal Maritime and Hydrographic Agency og Germany

Gauss Sall

Berhard-Nocht-Str. 78

20359 Hamburg, Germany

Se flere informationer om det offentlige møde i følgebrevet. 

Tilmelding til mødes skal ske til

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at udgifter i forbindelse med deltagelse i det offentlige møde betales af mødedeltagerne.

Hvis du har bemærkninger til de fremlagte planer og de tilhørende miljøvurderinger, skal de sendes til Miljøstyrelsen  mærket med journalnummer SVANA-137-00007 senest den 27. september 2017.

Miljøstyrelsen opgave i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til den tyske myndighede.