AGA A/S: Tilbagekaldelse af Miljøgodkendelse og genoptagelse af sagsbehandling

25-08-2017

Miljøstyrelsen har meddelt AGA A/S Fredericia afgørelse om tilbagetrækning af miljøgodkendelse samt genoptagelse af sagsbehandlingen af ansøgning om mer-oplag af flytbare ammoniaktanke.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har den 18. august meddelt miljøgodkendelse til AGA A/S, C.F.Tietgens vej 16, 7000 Fredericia. Med miljøgodkendelsen får virksomheden tilladelse til et mer-oplag af ammoniak beholdere. Ansøgningen er ved en fejl ikke blevet annonceret og derfor tilbagetrækker Miljøstyrelsen godkendelsen og genoptager behandlingen af sagen.

- læs afgørelsen her

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.