Påbud vedr. udarbejdelse af basistilstandsrapport til Daka SecAnim A/S trækkes tilbage og sagen genoptages

24-08-2017

Miljøstyrelsen trækker afgørelse vedr. basistilstandsrapport til Daka SecAnim A/S tilbage og genoptager sagsbehandlingen.

Påbud

Miljøstyrelsen meddelte den 16. januar 2017 påbud om at udarbejde basistilstandsrapport til Daka SecAnim A/S, Kronjydevej 8, 8960 Randers. Virksomheden påklagede den 13. februar 2017 afgørelsen. I forbindelse med klagen fremkom der nye oplysninger med væsentlig betydning for sagen. Derfor valgte Miljøstyrelsen den 3. marts 2017 at trække afgørelsen tilbage og genoptage sagsbehandlingen.

- Læs Miljøstyrelsens afgørelse om at sagsbehandlingen genoptages.

Aktindsigt

Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.