Arwos Deponi: Offentliggørelse af tilsynsrapport:

24-08-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Arwos Deponi, beliggende Flensborgvej 353A, 6200 Aabenraa.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 22. juni 2017 på tilsyn på Arwos Deponi, beliggende Flensborgvej 353A, 6200 Aabenraa. Tilsynet omfattede hele anlægget.

- Læs tilsynsrapporten for Arwos Deponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.