Sindbjerg Muslingedepot og Fyldplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-08-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Sindbjerg Muslingedepot og Fyldplads beliggende Kløvenhøj 7, 7970 Redsted.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 21. marts 2017 på Sindbjerg Muslingedepot og Fyldplads beliggende Kløvenhøj 7, 7970 Redsted.

- Læs tilsynsrapporten for Sindbjerg Muslingedepot og Fyldplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.