DONG Energy Thermal Power A/S, Enstedværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-08-2017

Miljøstyrelsen har været på nedlukningstilsyn hos DONG Energy Thermal Power A/S, Enstedværket beliggende Flensborgvej 185 A-B, 6200 Aabenraa.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på nedlukningstilsyn den 16. juni 2017 hos DONG Energy Thermal Power A/S, Enstedværket beliggende Flensborgvej 185 A-B, 6200 Aabenraa. Tilsynet omfattede den sidste del af Enstedværket (blok 3).

- Læs tilsynsrapporten for Enstedværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.