I/S AffaldPlus Næstved Affaldsenergi – Genoptagelse af behandling af påbud vedrørende modtagekontrol for importeret affald

22-08-2017

Miljøstyrelsen har genoptaget behandling af påbud om modtagevilkår for importeret affald til I/S AffaldPlus, Næstved Affaldsenergi beliggende Ved Fjorden 20, 4700 Næstved

Påbud

Miljøstyrelsen har den 12. juli 2017 meddelt påbud til I/S AffaldPlus, Næstved Affaldsenergi beliggende Ved Fjorden 20, 4700 Næstved. Med påbuddet får virksomheden vilkår for modtagelse af importeret affald. Påbuddet er ved en fejl ikke blev meddelt virksomheden, og Miljøstyrelsen genoptager derfor behandlingen af sagen.

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.