Danske Olieberedskabslagre, J70: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-08-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danske Olieberedskabslagre, J70, beliggende Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 15. juni 2017 hos Danske Olieberedskabslagre, J70, beliggende Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia.

- Læs tilsynsrapporten for Danske Olieberedskabslagre, J70

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.