DONG Energy A/S Nybro Gasbehandlingsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-08-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos DONG Energy A/S Nybro Gasbehandlingsanlæg beliggende Nybrovej 185, 6851 Janderup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 13. juni 2017 hos DONG Energy A/S Nybro Gasbehandlingsanlæg beliggende Nybrovej 185, 6851 Janderup.

- Læs tilsynsrapporten for DONG Energy A/S Nybro Gasbehandlingsanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.