Novo Nordisk Hillerød: Offentliggørelse af tilsynsrapport

14-08-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Novo Nordisk A/S i Hillerød beliggende Brennum Park 1, 3400 Hillerød.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 19-06-2017hos Novo Nordisk Hillerød beliggende Brennum Park 1, 3400 Hillerød.

- Læs tilsynsrapporten for Novo Nordisk Hillerød

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.