Vestforbrændings slaggedepot, Vestskoven: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-08-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Vestforbrændings slaggedepot i Vestskoven beliggende Slaggevej, 2620 Albertslund, 2600 Glostrup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 15-06-2017 på Vestforbrændings slaggedepot i Vestskoven beliggende Slaggevej, 2620 Albertslund, 2600 Glostrup.

- Læs tilsynsrapporten for Vestforbrændings slaggedepot, Vestskoven

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.