Affalds- og Genbrugscenter Rørdal: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-08-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Affalds- og Genbrugscenter Rørdal beliggende Rørdalsvej 111 B, 9220 Aalborg Øst.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 5. juli 2017 hos Affalds- og Genbrugscenter Rørdal beliggende Rørdalsvej 111 B, 9220 Aalborg Øst.

- Læs tilsynsrapporten for Affalds- og Genbrugscenter Rørdal

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.