Vejle AffaldGenbrug Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-04-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Vejle AffaldGenbrug beliggende på Vestre Engvej 70, 7100 Vejle,

Tilsynsrappo rt

Miljøstyrelsen har været på miljøtilsyn den 17. marts 2017  hos Vejle AffaldGenbrug beliggende på Vestre Engvej 70, 7100 Vejle.

- Læs tilsynsrapporten for Vejle AffaldGenbrug

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.