Thyborøn Færgeleje, KLAPTILLADELSE .

07-04-2017

Miljøstyrelsen har givet Lemvig Kommune en tilladelse til at klappe op til 6.000 m3 uddybningsmaterialer på Klappladsen K_156_14, Gåseholm i Limfjorden. Klagefristen udløber den 7. maj 2017.

Miljøstyrelsen har givet Lemvig Kommune en tilladelse til at klappe op til 6.000 m 3 uddybningsmaterialer på Klappladsen K_156_14, Gåseholm i Limfjorden. Klagefristen udløber den 7. maj 2017.

Afgørelsen kan ses her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. . Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.