Strategisk miljøvurdering (SMV) af ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering

07-04-2017
Landbrug

Strategisk miljøvurdering (SMV) af ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering er sendt i 8 ugers offentlig høring fra den 7. april 2017 frem til den 2. juni 2017.

Der er gennemført en strategisk miljøvurdering af relevante elementer i de bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering, som ikke allerede er omfattet af den strategiske miljøvurdering af det danske nitrathandlingsprogram, der har været i offentlighøring fra den 14. december 2016 frem til den 9. februar 2017.

Nærværende miljørapport er udarbejdet med henblik på at fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af de foreslåede ændringer af husdyrreguleringen, der skal implementeres i relevante bekendtgørelser og som ikke indgår i nitrathandlingsprogrammet.

Høringsmaterialet, dvs. plandokument og miljørapport over de væsentlige ændringer af bekendtgørelser der implementerer ny husdyrregulering, kan ses på Høringsportalen.

Hent materialet på Høringsportalen