Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i et delområde af det til råstofforsyning reserverede område af Kriegers Flak

07-04-2017

Der meddeles hermed om høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer med tilhørende VVM-redegørelse i et delområde af det reserverede område af Kriegers Flak, som er forbeholdt råstofforsyning til bygge- og anlægsprojekter jf. bekendtgørelse om reservation af råstoffer i områder på Kriegers Flak og Rønne Banke, bekendtgørelse nr. 136 af d. 16. februar 2012.

 

Der søges om tilladelse til at indvinde op til 2 mio. m3 sand over en 10-årig periode til projekter vedr. Storstrømsbroen og Nordhavnstunnelen.
 
Ansøgning og miljøvurdering/VVM-redegørelse kan ses her
 
Høringsfristen er d. 10. maj 2017.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Laura Addington  og Thomas Klinggaard .

Bemærkninger bedes sendt til Miljøstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på .