Ny Storstrømsbro, KLAPTILLADELSE .

07-04-2017

Miljøstyrelsen har givet Vejdirektoratet en tilladelse til at klappe op til 1 mio m3 uddybningsmaterialer på Klappladsen K_033_03a i Smålandsfarvandet. Klagefristen udløber den 7. maj 2017.

Miljøstyrelsen har givet Vejdirektoratet en tilladelse til at klappe op til 1 mio m 3 uddybningsmaterialer på Klappladsen K_033_03a i Smålandsfarvandet. Klagefristen udløber den 7. maj 2017.

Afgørelsen kan ses her .

Bilag til tilladelsen kan downloades her .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. . Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.