Gilleleje Havn, KLAPTILLADELSE .

04-04-2017

Miljøstyrelsen har givet Gilleleje Havn en 5 årig tilladelse til at klappe i alt 12.500 m3 oprensningsmaterialer på Klappladsen K_005_02, nord for Hundested. Klagefristen udløber den 2. maj 2017.

Miljøstyrelsen har givet Gilleleje Havn en 5 årig tilladelse til at klappe i alt 12.500 m 3 oprensningsmaterialer på Klappladsen K_005_02, nord for Hundested. Klagefristen udløber den 2. maj 2017.

Afgørelsen kan ses her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. . Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.