Frederikshavn Marina, KLAPTILLADELSE .

06-04-2017

Miljøstyrelsen har givet Frederikshavn Marina en 5-årig tilladelse til at klappe op til 15.000 m3 oprensningsmaterialer på Klappladsen K_155_05, i Kattegat. Klagefristen udløber den 4. maj 2017

Miljøstyrelsen har givet Frederikshavn Marina en 5-årig tilladelse til at klappe op til 15.000 m 3 oprensningsmaterialer på Klapplads K_155_05, i Kattegat. Klagefristen udløber den 4. maj 2017.

Afgørelsen kan ses her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. . Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.