Høring fra Rusland, Finland, Sverige og Tyskland i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i Espoo konventionen over grænseoverskridende miljøpåvirkninger på tværs af landegrænser for Nord Stream 2 projektet

25-04-2017

Rusland, Finland, Sverige og Tyskland har i henhold til Espoo-konventionens regler fremsendt en Espoo-redegørelse for vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænser vedrørende Nord Stream 2, som er et projekt om etablering og drift af en gasrørledning mellem Rusland og Tyskland.

Se Ruslands høringsbrev

Se Finlands høringsbrev

Se Sveriges høringsbrev

Se Tysklands høringsbrevFølgebrev vedr. Espoo Rapport

Det fremgår af høringsbrevene, at VVM-redegørelsen samt Espoo-redegørelsen for projektet nu er udarbejdet, hvorfor de sendes i høring i Rusland, Finland, Sverige og Tyskland samt i de berørte nabolande herunder Danmark.

Konkret planlægges gasledningen etableret, så den russisk-tyske linjeføring passerer igennem de finske, svenske og danske EEZ zoner (eksklusiv økonomisk zone på havet)samt på dansk søterritorium.

Se Espoo-rapporten med beskrivelse af de grænseoverskridende miljøpåvirkninger som følge af projektet, samt et tilhørende Espoo Atlas her: Espoo-rapportEspoo-atlas  og Espoo fra Tyskland .

Hvis du ønsker at vide mere om projektet henvises til hjemmesiden for projektet: https://www.nord-stream2.com/dk/international-horingsproces/

Hvis du ønsker at deltage i processen, kan du indsende bemærkninger eller kommentarer til projektet til Miljøstyrelsen senest den 20. juni 2017 . Herefter samler og videresender Miljøstyrelsen høringssvarene til de respektive lande. Du bedes derfor angive hvilke(t) land(e), dit høringssvar er henvendt til. Bemærkninger skal sendes til mærket ” Nord Stream 2 j.nr. SVANA-137-00048”.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det fremgår af høringsbrevene, at der vil blive afholdt offentlige møder om projektet og VVM-redegørelsen i Rusland, Finland, Sverige og Tyskland.

Mødet i Rusland foregår den 01.06.2017 i “House of Culture” i Kingisipp.
Adressen: Russian Federation, Leningrad Region, Kingisepp, Karl Marx Avenue, 40.

Møder i Finland foregår den 3. maj i Kotka, den 9. maj i Helsinki og den 10. maj i Hanko.

Mødet i Sverige foregår den 2. maj i Stokholm.

Der er ingen oplysninger om offentligt møde i Tyskland i forbindelse med deres offentlighedsperiode.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at udgifter i forbindelse med deltagelse i de offentlige møder sker for egen regning.