AffaldVarme Aarhus, Forbrændingsanlægget: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-04-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos AffaldVarme Aarhus, Forbrændingsanlægget beliggende Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 2. november 2016  hos AffaldVarme Aarhus, Forbrændingsanlægget beliggende Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N.

- Læs tilsynsrapporten for Affaldvarme Aarhus, Forbrændingsanlægget

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.