I/S Norfors: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-04-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S Norfors beliggende Savsvinget 2, 2970 Hørsholm.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  17-03-2017 hos I/S Norfors beliggende Savsvinget 2, 2970 Hørsholm.

- Læs tilsynsrapporten for I/S Norfors

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.