Nordic Sugar Nakskov - udvidelse af åbningstider: Indkaldelse af idéer og forslag

10-04-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse, inden projektet kan gennemføres.
Frist for indsendelse af idéer og forslag: 1. maj 2017

VVM-pligt

Nordic Sugar Nakskov har søgt om udvidelse af åbningstiderne på fabrikken Tietgensvej 1, 4900 Nakskov, således at fabrikken fremover kan modtage roer døgnet rundt alle ugens dage. I dag har virksomheden tilladelse til at modtage roer i tidsrummet kl 06-18 mandag-lørdag og enkelte søndage om året. Projektet ændrer ikke på den samlede mængde roer, der modtages til forarbejdning på fabrikken.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) ved udvidelse af åbningstider hos Nordic Sugar Nakskov. Samtidig lader Lolland Kommune udføre en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Miljøvurderingsprocessen efter miljøvurderingsloven ligner på mange måder VVM-processen. Det er derfor hensigtsmæssigt at tilrettelægge processerne parallelt. Således foretages de to høringer samtidigt og VVM-redegørelsen og Miljørapporten udarbejdes som en samlet rapport.

Der vil i processen blive undersøgt forskellige alternativer og muligheder for at afværge miljøkonsekvenser.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har sammen med Lolland Kommune udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg for Nordic Sugar Nakskov
- Anmeldelse for Nordic Sugar Nakskov
- Afgørelse om VVM-pligt for Nordic Sugar Nakskov

Offentliggørelse

Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 1. maj 2017. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller .