Nordic Sugar A/S Nykøbing: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-04-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Nordic Sugar A/S Nykøbing beliggende Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  03-02-2017 på Nordic Sugar A/S Nykøbing’s roejordsdeponi beliggende på Hasselø Nor.

- Læs tilsynsrapporten for Nordic Sugar A/S Nykøbing

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.