Udbud om sikkerhedstest af it-systemer i SVANA

07-09-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal have gennemført en årlig sikkerhedstest af styrelsens it-systemer.

Som en del af efterlevelsen af ISO27002 ønsker Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning en regelmæssig, teknisk gennemgang af styrelsernes informationssystemer mhp. at evaluere sikkerhedsniveauet, identificere og udbedre evt. sårbarheder.

Der er ikke tale om et EU-udbud.

Spørgsmål og svar vedr. udbudsmaterialet kan ses her .

 

UDBUDSMATERIALE

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:


Udbuddet kan også ses på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side udbud.dk .