Klaptilladelse til Thorsminde Vesthavn

02-09-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har meddelt Thorsminde Vesthavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 50.000 m³ oprensningsmateriale fra havnebassinerne. Klagefristen udløber 30. september 2016.

Styrelsen for Vand- ogNaturforvaltning har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Thorsminde Vesthavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 50.000 m³ oprensningsmateriale fra havnebassinerne. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Thorsminde (K_133_01).

Tilladelsen udløber den 31. september 2021.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her .

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk .

Klagefristen udløber 30. september 2016.