Supplerende idéfase til udarbejdelse af VVM for Viking Link

09-09-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning indkalder til en supplerende høring på grund af udvidelse af projektområdet

I forbindelse med udarbejdelsen af en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse) for projektet er der i perioden den 30. maj til den 28. juni 2016 gennemført en offentlighedsfase med indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelsens indhold. Som en del af denne idefase er der indkommet et forslag om et alternativ trace nord om Horne (se figur nedenfor). Det er vurderet, at alternativet er realistisk og kan reducere udfordringerne med passage af vandløb og et fredet område, og alternativet skal derfor undersøges nærmere i VVM-processen.   

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) orienterer hermed myndigheder, interessenter og borgere omkring dette alternativ til det oprindelige projektområde og giver mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger hertil inden den 26. september 2016.  

Skriftlige bemærkninger kan sendes til SVANA, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller som e-mail til . Anfør venligst emnet: VVM-redegørelse for Viking Link, J.nr. SVANA-131-00017.   

Idéoplægget, der blev annonceret d. 30. maj 2016, og et opdateret kort over hele projektområdet kan ses på SVANAs hjemmeside www.svana.dk , under Natur/Planlægning/Miljøvurdering og VVM/VVM/Igangværende VVM-sager/Viking Link.

Dokumenter

Kort over projektområde

Alternativt tracé