Røsnæs Havn, KLAPTILLADELSE 2016.

05-09-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Kalundborg Kommune en 5-årig tilladelse til klapning af op til 3.000 m3 oprensningsningsmaterialer fra Røsnæs Havn i Sejrø Bugt, Storebælt. Klagefristen udløber den 3. oktober 2016.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Kalundborg Kommune en 5-årig tilladelse til klapning af op til 3.000 m3 oprensningsmaterialer fra Røsnæs Havn i Sejrø Bugt, Storebælt. Materialet kan klappes på en klapplads syd for Sejrø, K_028-02.  

Afgørelsen kan ses her .

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Klagen skal være indsendt senest mandag den 3. oktober 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.

Yderligere informationer kan fås hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tlf. 93 58 81 29.