Nyt løb- Hestehovd Dyb, KLAPTILLADELSE 2016.

04-09-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til klapning af op til 200.000 m3 oprensningsmaterialer fra Sejlrenderne Nyt Løb og Hestehoved dyb i Grønsund. Klagefristen udløber den 4. oktober 2016.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Kystdirektoratet en 5-årig tilladelse til klapning af op til 200.000 m3 oprensningsmaterialer fra Sejlrenderne Nyt Løb og Hestehoved dyb i Grønsund. Oprensningsmaterialet kan klappes på klapplads K_044_02, Tolkedyb.

Afgørelsen kan ses her .

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Klagen skal være indsendt senest tirsdag den 4. oktober 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.

 

Yderligere informationer kan fås hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tlf. 93 58 81 29.