22-09-2016

Finland har sendt et projekt vedrørende etablering af anlæg til opsamling og endelig bortskaffelse af brugt nukleart brændsel i grænseoverskridende høring. Projektet omhandler slutdeponering af brugt nuklear brændsel, og består af etablering af et indkapslingsanlæg placeret over jordoverfladen og et slutdeponeringsanlæg placeret nede i grundfjeldet.

Se vedlagte dokumenter (scoping dokumentet foreligger på engelsk og svensk, mens der foreligger et sammendrag på dansk):

Espoo notification_Fennovoima final disposal of spent nuclear fuel.pdf  
Fennovoima International hearing 2016 Danish.pdf  
Fennovoima-EIA-Program-of-Spent-Nuclear-fuel-2016.pdf  
Fennovoima-MKB-program-for-anvant-karnbransle.pdf Annex.pdf

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning formidler høringen i medfør af Espoo konventionen (Konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne). Styrelsen modtager således høringssvar fra den danske offentlighed og  danske myndigheder, og videresender disse til de finske myndigheder. Høringssvarene videresendes i den modtagne form. Send derfor gerne bemærkninger på engelsk.

Evt. høringssvar bedes fremsendt til  og cc til senest d. 21. november 2016 kl. 12.00