Afgørelse om forlængelse af 4 tilladelser til indvinding af råstoffer på havet

19-09-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har truffet afgørelse om forlængelse af 4 tilladelser til råstofindvinding på havet. Afgørelserne er truffet for at tilladelserne samlet kan udnyttes i 5 år. Der er tale om korte forlængelser, hvor forlængelsen i de 3 tilladelser er på 4 uger og i den 4. på ca. 2 1/2 måned. De pågældende områder er

560-CA Gedser Rev - se afgørelsen her  . 

550-HA Nord for Fyn - se afgørelsen her

566-CA,566-DA Nord for Vejsnæs Flak - se afgørelsen her  . 

574-FA Øst for Læsø - se afgørelsen her  . 

De oprindelige indvindingstilladelser kan ses på anden side på styrelsens hjemmeside, se  her

Klagefristen udløber den 17. oktober 2016. Klage kan ske via klageportalen, som man finder på forsiden af www.nmkn.dk