AKV Langholt A.m.b.a.: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-09-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos AKV Langholt A.m.b.a beliggende Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 30. august 2016 hos AKV Langholt A.m.b.a beliggende Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov.

- Læs tilsynsrapporten for AKV Langholt A.m.b.a

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.