Uggeløse Losseplads II og III: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-09-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Uggeløse Losseplads II og III, beliggende Mosegårdsvej, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  15-09-2016hos Uggeløse Losseplads III, boring 18D Uggeløse II beliggende Mosegårdsvej, 3540 Lynge.

- Læs tilsynsrapporten for Uggeløse Losseplads III, boring 18D Uggeløse II

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.