I/S Reno-Nord - Energianlægget i Hobro: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-09-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S Reno-Nord - Energianlægget Hobro, beliggende Hvedemarken 10 og 13, 9500 Hobro

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 31. marts 2016 hos I/S Reno-Nord - Energianlægget i Hobro beliggende Hvedemarken 10 og 13, 9500 Hobro.

- Læs tilsynsrapporten for I/S Reno-Nord - Energianlægget Hobro

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på  www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.