Frihavnens Mellembassin: Offentliggørelse af tilsynsrapport

09-09-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Frihavnens Mellembassin beliggende Mellembassinet, 2100 København Ø.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 5. juli 2016 hos Frihavnens Mellembassin beliggende Mellembassinet, 2100 København Ø

- Læs tilsynsrapporten for Frihavnens Mellembassin

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.