HKScan Denmark A/S, Vinderup: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-09-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos HKScan Denmark A/S beliggende Tværmosevej 10, 7830 Vinderup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23. maj 2016 hos HKScan Denmark A/S, beliggende Tværmosevej 10, 7830 Vinderup.

- Læs tilsynsrapporten for HKScan Denmark A/S Vinderup

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.