Orientering fra Tyskland vedrørende etablering og drift af 103 havvindmøller i Østersøen

25-10-2016

Mecklenburg-Vorpommen Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus har sendt vedlagte orientering om miljøgodkendelse af et projekt vedrørende etablering og drift af 103 havvindmøller i Østersøen 15 km nord for halvøen Fischland-Darss-Zingst.

Se vedlagte dokument:

Notification about a procedure for the approval of a windfarm in the Bal....pdf  

De tyske myndigheder vurderer, at projektet ikke forventes at have mærkbar skadevirkning på miljøet på tværs af landegrænser. Der er på denne baggrund ikke tale om en notifikation i henhold til Espoo Konventionens artikel 3, stk. 1. De tyske myndigheder har imidlertid med henblik på god naboskab fundet anledning til at orienterer om projektet i god tid.

Evt. bemærkninger til materialet, herunder de tyske myndigheders vurdering af at projektet ikke forventes at have mærkbar skadevirkning på miljøet på tværs af landegrænser, skal være Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i hænde senest d. 28. november 2016 og bedes fremsendt til , c.c. .