Nykøbing Mors Havn samt til Skaldyrscenteret og Limfjordskompagniet

10-10-2016

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA) har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Morsø Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 25.000 m3 oprensningsmateriale. Der må maksimalt klappes 8.000m3 om året. Materialerne oprenses fra sejlrenden til Nykøbing Mors Havn samt til Skaldyrscenteret og Limfjordskompagniet. Klagefristen udløber: 7.11. 2016.

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA) har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Morsø Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 25.000 m3 oprensningsmateriale. Der må maksimalt klappes 8.000m3 om året. Materialerne oprenses fra sejlrenden til Nykøbing Mors Havn samt til Skaldyrscenteret og Limfjordskompagniet. Klagefristen udløber: 7.11. 2016.

Klaptilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her .

Klapning af materialet skal ske på Sallingsund Klapplads (K_156_19).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Yderligere informationer kan fås hos SVANA, tlf. 7254 4937.