15-08-2016

Styrelsen for Vand og Naurforvaltning (SVANA) har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Strandby Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 50.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Strandby Havn. Klagefristen udløber: 12.09. 2016.

Styrelsen for Vand og Naurforvaltning (SVANA) har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Strandby Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 50.000 m 3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Strandby Havn. Klagefristen udløber: 12.09. 2016.

Klaptilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her .

Klapning af materialet skal ske påStrandby klapplads (K_155_12).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Yderligere informationer kan fås hos SVANA, tlf. 7254 4937.