Klaptilladelse til Grenaa Havn A/S

27-10-2016

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA) har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Grenaa Havn A/S en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 50.000 m3 oprensningsmateriale og uddybningsmateriale.

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA) har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Grenaa Havn A/S en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 50.000 m3 oprensningsmateriale og uddybningsmateriale. Materialerne oprenses fra Grenaa havn og dennes sejlrende til og uddybningsmaterialerne opgraves fra et mindre område i havnen. Klagefristen udløber: 8.24. 2021. Klaptilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her .

Klapning af materialet skal ske på Klapplads Grenaa Lystbådehavn (K_150_01).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Yderligere informationer kan fås hos SVANA, tlf. 7254 4937.