Grænseoverskridende høring

12-10-2016

Scoping-materiale om tyske vindmøller ved Jardelund

I nedenstående vedhæftede breve og scoping-materiale fra Tyskland findes information om undersøgelse af miljørisikovurdering for oprettelse og drift af 5 vindmøller ved Jardelund. Brevene er på tysk, mens selve scoping-materialet er vedlagt i både en tysk og en dansk version.

Eventuelle kommentarer skal være Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i hænde senest den 3. november 2016 (fristen er blevet opdateret den 17. oktober 2016). 

Angiv venligst senest den 24. oktober 2016 om man ønsker at deltage i møde om projektet 15. november 2016 i Flensborg, Tyskland (uden omkostningsdækning).

Mødet foregår på tysk. Adressen fremgår af vedhæftede følgebrev.

Brev af 21. september 2016
Brev af 7. oktober 2016
Miljørisikovurdering for UVS Jardelund - Bilag til scopingen (tysk version)
Miljørisikovurdering for UVS Jardelund - Bilag til scopingen (dansk version)

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal beklage den korte høringsfrist, som skyldes, at den tyske høring af 21. september 2016 har været bortkommet.

Evt. høringssvar bedes fremsendt til og cc til .