Enstedværkets olieterminal, KLAPTILLADELSE 2016.

11-10-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Inter Terminals Eot Aps tilladelse til over de næste 5 år at klappe 30.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra Ensted Olieterminal i Aabenraa Fjord. Klagefristen udløber den 8. november 2016.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Inter Terminals Eot Aps tilladelse til over de næste 5 år at klappe 30.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra Ensted Olieterminal i Aabenraa Fjord. Klapningen skal foregå på klapplads K_102_01, Jørgensgård Skov, der ligger i bunden af Aabenraa Fjord.

Afgørelsen kan ses her .

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Klagen skal være indsendt senest tirsdag den 8. november 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.

 

Yderligere informationer kan fås hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tlf.  93 58 81 29.