Auktion over 2 råstofområder på havet - Jyske Rev, Nordsøen

27-10-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) afholder auktion over områder på havet med henblik på at give eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer. SVANA annoncerede den 25. august efter anmodninger om afholdelse af auktion og modtog to anmodninger om afholdelse af auktion.

SVANA afholder derfor auktion med frist for indgivelse af bud den 24. november 2016 på begge disse områder. Begge områder er beliggende Nordsøen. Se udbudsmaterialet her