Sengeløse Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-10-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Sengeløse Losseplads beliggende Kohøjvej 8, 2640 Hedehusene.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 21. september 2016 hos Sengeløse Losseplads beliggende Kohøjvej 8, 2640 Hedehusene.

- Læs tilsynsrapporten for Sengeløse Deponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.