Strandmøllen A/S i Ejby: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-10-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Strandmøllen A/S beliggende Industribuen 32, 5592 Ejby.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 22. september 2016 hos Strandmøllen A/S Industribuen 32, 5592 Ejby.

- Læs tilsynsrapporten for Strandmøllen A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.