Novo Nordisk A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-10-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Novo Nordisk A/S beliggende Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 08-09-2016 hos Novo Nordisk A/S beliggende Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd.

Læs tilsynsrapporten for Novo Nordisk A/S vedr. bygning 4D

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på  www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.