Klaptilladelse til Nykøbing Falster Lystbådehavn

17-11-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har meddelt Nykøbing Falster Lystbådehavne AMBA en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 4.000 m³ oprensningsmateriale fra det sydlige bassin. Klagefristen udløber 15. december 2016.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (BEK nr 950 af 27/06/2016) meddelt Nykøbing Falster Lystbådehavne AMBA en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 4.000 m³ oprensningsmateriale fra det sydlige bassin. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads NV for Kogrund (K_033_03).

Tilladelsen udløber den 16. december 2021.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her .

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tlf. 93588139.


 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på .

Klagefristen udløber 15. december 2016.