Frederikssundsbroen, KLAPTILLADELSE 2016.

21-11-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Vejdirektoratet tilladelse til over de næste 5 år at klappe 60.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra etableringen af Frederikssundsbroen over Roskilde Fjord. Klagefristen udløber den 19. december 2016.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Vejdirektoratet tilladelse til over de næste 5 år at klappe 60.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra etableringen af Frederikssundsbroen. Klapningen skal foregå på klapplads K_005_02, Hundested, der ligger i Kattegat.

Afgørelsen kan ses her .

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Klagen skal være indsendt senest tirsdag den 19. december 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.

 

Yderligere informationer kan fås hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tlf. 93 58 81 29.